Misiunea

 • Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor mediului şcolar;

 • Valorificarea resurselor didactico-materiale şi întreg potenţialul fizic si psihic a resurselor umane din grădiniţă;

 • Asigurarea celor mai bune condiţii de desfăşurare a procesului instructiv-educativ corespunzător valorilor europene;

 • Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi.

 • Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţiilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, a schimbului liber de opinii;

 • Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.Viziunea

   Derivă, din nevoile de educaţie identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară şi se axează pe următoarele aspecte:

 • transformarea grădiniţei într-o unitate de nivel european în care toţi copiii au dreptul la educaţie şi protecţie;

 • dezvoltarea individuală a copiilor pe toate planurile;

 • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ;

 • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi cea socială;
 • Valorile noastre:
  „Copiii învaţă ceea ce trăiesc!
  Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să fie încrezători.
  Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească.
  Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, învaţă că este bine să ai un ţel.
  Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă generozitatea.
  Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul.
  Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să traieşti pe lume”
  DOROTHY LAW NOLTE